Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
152 THỦ TỤC 24: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Công nghệ thông tin 4
153 THỦ TỤC 32: CẤP CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
154 THỦ TỤC 33: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
155 THỦ TỤC 34: GIA HẠN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
156 THỦ TỤC 35: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
157 THỦ TỤC 9: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI Bổ trợ tư pháp 2
158 THỦ TỤC 27: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Bổ trợ tư pháp 2
159 THỦ TỤC 28: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NƯỚC NGOÀI Bổ trợ tư pháp 2
160 THỦ TỤC 29: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA UỶ QUYỀN Bổ trợ tư pháp 2
161 THỦ TỤC 30: CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO TRUNG TÂM HỖ TRỢ KẾT HÔN Bổ trợ tư pháp 2
162 THỦ TỤC 05: THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NÀY SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÁC TRONG CÙNG MỘT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG. Bổ trợ tư pháp 2
163 THỦ TỤC 06: THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ TỪ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NÀY SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC. Bổ trợ tư pháp 2
164 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TẬP SỰ THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC. Bổ trợ tư pháp 2
165 THỦ TỤC 08: CHẤM DỨT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp 2