Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN. Xuất bản 2
137 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI. Xuất bản 2
138 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 2
139 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 2
140 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 2
141 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Xuất bản 2
142 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 2
143 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 2
144 THỦ TỤC 24: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Công nghệ thông tin 3
145 THỦ TỤC 32: CẤP CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 2
146 THỦ TỤC 33: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 2
147 THỦ TỤC 34: GIA HẠN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 2
148 THỦ TỤC 35: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 2
149 THỦ TỤC 9: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI Bổ trợ tư pháp 2
150 THỦ TỤC 27: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Bổ trợ tư pháp 2