Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
137 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
138 THỦ TỤC 3: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
139 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
140 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3
141 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN Xuất bản 3
142 THỦ TỤC 7: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN. Xuất bản 3
143 THỦ TỤC 8: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Xuất bản 3
144 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN. Xuất bản 3
145 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI. Xuất bản 3
146 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
147 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
148 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 3
149 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Xuất bản 3
150 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3