năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17222194441043735 Tạ Thị Hiền Văn phòng đăng ký
17212232169042445 Phùng Thị My Văn phòng đăng ký
17212232203090808 Tô Thị Phương Văn phòng đăng ký
17212232244043149 Phan Thanh Sơn Văn phòng đăng ký
17212232288025515 Đặng Ngọc Khoái Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê