năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
18374290033030 Dự án sản xuất phụ tùng oto tại Thái Bình Phòng cháy chữa cháy
186942469094346 Lê Thị Dung Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
18757695024249 Công ty TNHH dệt sợi Hưng Phát Đầu tư Ngoài ngân sách
18757760032409 Công ty cổ phần Đông Bắc Thái Bình Đầu tư Ngoài ngân sách
18757832034808 Hộ kinh doanh Bùi Văn Hải Đầu tư Ngoài ngân sách

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê