năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17201021674085422 Phạm Thế Hường-Lê Xuân Phúc Văn phòng đăng ký
17757671043327 Công ty TNHH Kyosei Việt Nam Đầu tư Ngoài ngân sách
1813663082344 Công ty CP Nước sạch nông thôn Thái Bình Tài nguyên nước mới
1818232365043057 PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THÁI HÀ Khám chữa bệnh
18201022795093733 Lê CÔng Diễn--->Nguyễn Trọng Huỳnh Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê