năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
18142115807091112 TRẦN VĂN ĐỘ Bổ trợ tư pháp
18142115853102355 BÙI HUY HOÀNG Bổ trợ tư pháp
18142115892014832 PHẠM VĂN TÙNG Bổ trợ tư pháp
18142115953050220 ELISAR MONTES BENTOSO Bổ trợ tư pháp
18142115970024355 PHẠM VĂN HÀ Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê