năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 13517

Đã giải quyết: 14168

Tháng

12

Đã tiếp nhận: 8226

Đã giải quyết: 8119

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 10165

30% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 3997

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1679816024050 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình Hỗ trợ đầu tư
171276333094714 Văn phòng UBND tỉnh Tài chính ngân sách
171276340095633 Công ty cổ phần Nhân Bình Tài chính ngân sách
171313653020041 Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê Đất đai - QLĐĐ
171313673042810 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Thái Bình Đất đai - QLĐĐ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê