năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17201021667023426 Phạm Quang Hưng - NGuyễn Quốc Tuấn Văn phòng đăng ký
17757477022445 Công ty TNHH Thiêm Thảo Đầu tư Ngoài ngân sách
18142115168101444 NGÔ ĐỨC HẠNH Bổ trợ tư pháp
18142115328083232 PHAN THỊ HẢO Bổ trợ tư pháp
18142115389021933 ĐẶNG THỊ NGA Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê