năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1718991314023442 Đinh Đức Trung Dược- Mỹ phẩm
17252057431100841 Phạm Khánh Linh Văn phòng đăng ký
17252057734080853 Nguyễn Đức Thịnh Văn phòng đăng ký
1721157277075820 Nguyễn Cao Chinh Đăng ký kinh doanh
17134431083806 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Din Đo đạc bản đồ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê