năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
181313810030251 Tổng Công ty IDICO-CTCP Đất đai mới
1813151119111913 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Đất đai mới
18261402268043819 Ngô Văn Viên Văn phòng đăng ký
186941947095138 NGuyễn Văn Khôi Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186942181093817 Nguyễn Việt Tiệp Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê