năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 87893

Đã giải quyết: 88901

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 9559

Đã giải quyết: 9415

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 9426

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 3393

40% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết
D. Lập lại hồ sơ gốc 07/04/2016

Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc, yêu cầu chuẩn bị:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định (được cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ);

- Bản sao kèm bản chính bao gồm: giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu.