TẤT CẢ

11766

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 6540

Đã giải quyết: 6650

Tháng

11

Tổng số: 14559

Kỳ trước: 5221

Đã tiếp nhận: 9338

Đã giải quyết: 9424

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 13363

Kỳ trước: 5129

Đã tiếp nhận: 8234

Đã giải quyết: 8119

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 11766

Kỳ trước: 5226

Đã tiếp nhận: 6540

Đã giải quyết: 6644

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1711208209041002 Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình (Phạm Văn Tuấn) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208211073917 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình (Trần Xuân Cương) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208212074727 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái BÌnh (Đỗ Trọng Hằng) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208213042134 Công ty TNHH MTVKTCTTL Bắc Thái Bình (Ngô Thị Duyên) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208214082610 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình (Tứ) Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê