TẤT CẢ

43005

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 37814

Đã giải quyết: 35635

Tháng

3

Tổng số: 13714

Kỳ trước: 4818

Đã tiếp nhận: 8896

Đã giải quyết: 7951

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 14668

Kỳ trước: 5760

Đã tiếp nhận: 8908

Đã giải quyết: 7837

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 11881

Kỳ trước: 6821

Đã tiếp nhận: 5060

Đã giải quyết: 4521

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
181759861080448 Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Thẩm định
186564594111636 Phạm văn Đông Quản lý vận tải bộ
186564626094839 Công ty TNHH VT Thiên Hoàng Hải Quản lý vận tải bộ
186564663093134 CTy TNHH vận tải và TM Loan Khuông Quản lý vận tải bộ
186941003073531 Trần Thị Ánh Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê