TẤT CẢ

88279

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 81720

Đã giải quyết: 83001

Tháng

9

Tổng số: 15936

Kỳ trước: 7248

Đã tiếp nhận: 8688

Đã giải quyết: 10825

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 14675

Kỳ trước: 5107

Đã tiếp nhận: 9568

Đã giải quyết: 9430

Xem chi tiết

Tháng

11

Tổng số: 12178

Kỳ trước: 5237

Đã tiếp nhận: 6941

Đã giải quyết: 6961

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
16757380032209 Phạm Quang Huy Đầu tư Ngoài ngân sách
171072289072319 Nguyễn Công Phàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thi đua khen thưởng
171072290092703 Vương Văn Dũng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072291084541 Phạm Xuân Tuấn, Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
171072292085731 Lê Văn Trừ, Ban Chấp Hành Hội Cựu Giáo Chức Tỉnh Thi đua khen thưởng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê