TẤT CẢ

61025

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 55833

Đã giải quyết: 54305

Tháng

5

Tổng số: 16031

Kỳ trước: 6411

Đã tiếp nhận: 9620

Đã giải quyết: 9869

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 15061

Kỳ trước: 6154

Đã tiếp nhận: 8907

Đã giải quyết: 8348

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 11289

Kỳ trước: 6710

Đã tiếp nhận: 4579

Đã giải quyết: 4581

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
181790964101234 Nguyễn Đình Kiên Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
181790998093934 Công ty TNHH yhuwowng mại và vận tải Thiên lý Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
1817911038094018 Công ty TNHH Bông THái Bình Quy hoạch
1817911047031900 Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái Quy hoạch
1817911056080431 Công ty TNHH Hòa Hải Phát Quy hoạch

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê