TẤT CẢ

76862

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Tổng số: 18284

Kỳ trước: 7393

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 16569

Kỳ trước: 8028

Đã tiếp nhận: 8541

Đã giải quyết: 10742

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 11219

Kỳ trước: 5823

Đã tiếp nhận: 5396

Đã giải quyết: 5496

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1718231617032450 Bùi Thị Thanh Nhàn Khám chữa bệnh
171759705105306 Nguyễn Như Kiên Thẩm định
171790647104351 Đỗ Đình Thủ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
1622219318032520 Nguyễn Văn Trường Văn phòng đăng ký
1622219345100007 Trần Văn Viên(Tiếp nhận lại HS) Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê