năm 2017

43023

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 36463

Đã giải quyết: 35243

Tháng

4

Tổng số: 14555

Kỳ trước: 8588

Đã tiếp nhận: 5967

Đã giải quyết: 5641

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 15887

Kỳ trước: 8915

Đã tiếp nhận: 6972

Đã giải quyết: 5862

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 15577

Kỳ trước: 10021

Đã tiếp nhận: 5556

Đã giải quyết: 7803

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1711208146091111 BQLDA xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Thụy (Bùi Ngọc Cường) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208147095345 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình huyện Vũ Thư (Bùi Thái Quỳnh) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208148024004 UBND huyện Vũ Thư (Đặng Tất Thành) Quản lý xây dựng công trình NN
17114428041231 Công ty CP giống cây trồng Thái Bình (Nguyễn Thị Tho) Trồng trọt
171145100025919 Nguyễn Văn Hữu Bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê