TẤT CẢ

53274

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Tổng số: 14500

Kỳ trước: 5602

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 16038

Kỳ trước: 6425

Đã tiếp nhận: 9613

Đã giải quyết: 9606

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 12153

Kỳ trước: 6425

Đã tiếp nhận: 5728

Đã giải quyết: 4855

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
18106818104744 Vũ Trung Kiên, Trưởng Bộ Môn Tai Mũi Họng Đại Học Y Dược Thái Bình Hội, tổ chức phi chính phủ mới
18142115852093638 PHẠM THỊ XUÂN Bổ trợ tư pháp
18142115880093632 PHẠM VĂN TRUNG Bổ trợ tư pháp
18142115942031047 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bổ trợ tư pháp
18142115967103329 TẠ DUY KHANH Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê