TẤT CẢ

56722

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 51603

Đã giải quyết: 50293

Tháng

6

Tổng số: 13522

Kỳ trước: 6022

Đã tiếp nhận: 7500

Đã giải quyết: 7047

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 14062

Kỳ trước: 6471

Đã tiếp nhận: 7591

Đã giải quyết: 8288

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 10672

Kỳ trước: 5771

Đã tiếp nhận: 4901

Đã giải quyết: 4256

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1811208265101039 BQL Dự án - Chi cục Thủy lợi Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN
1811208269033104 BQLDA 6 Chi cục Thủy lợi (Nguyễn Văn Cường) Quản lý xây dựng công trình NN
1811208273035307 BQLDA 6 Chi cục Thủy lợi (Nguyễn Văn Cường) Quản lý xây dựng công trình NN
1811208278085242 BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Quản lý xây dựng công trình NN
1811208282084544 BQL Dự án - Chi cục Thủy lợi Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê