TẤT CẢ

36516

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 31324

Đã giải quyết: 29866

Tháng

2

Tổng số: 9965

Kỳ trước: 5444

Đã tiếp nhận: 4521

Đã giải quyết: 5145

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 13713

Kỳ trước: 4818

Đã tiếp nhận: 8895

Đã giải quyết: 7951

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 13236

Kỳ trước: 5759

Đã tiếp nhận: 7477

Đã giải quyết: 6589

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
18142114157092751 ĐẶNG VĂN IN Bổ trợ tư pháp
181514803080110 Trương Văn Huy Viễn thông và Internet
181759852034536 Công ty Cổ phần Sản xuất hàng THể THao Thẩm định
181790897080128 Trung tâm Kiểm định Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
181145159075041 Nguyễn Văn Khoát Bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê